Vad är UX Design?

Användargränssnittsdesign är dess komplement, utseendet och känslan, presentationen och interaktiviteten för en produkt. Men som UX är det lätt och ofta förvirrat av de branscher som använder UI-designare. Användargränssnittsdesign (UID) eller användargränssnittsdesign är utformningen av webbplatser, datorer, apparater, maskiner, mobila kommunikationsenheter och mjukvaruapplikationer med fokus på användarens upplevelse och interaktion.

UI Design är närmare det vi kallar grafisk design, även om ansvarsområdena är något mer komplexa. Human-Computer Interaction (HCI) integrerar begrepp och metoder från datavetenskap, design och psykologi för att bygga gränssnitt som är tillgängliga, enkla att använda och effektiva.

Det finns flera faktorer som bör beaktas för utformningen av ett framgångsrikt användargränssnitt; utvecklingsfaktorer, synbarhetsfaktorer och acceptansfaktorer. Utvecklingsfaktorer hjälper genom att förbättra visuell kommunikation. Dessa inkluderar: plattformsbegränsningar, verktygssatser och komponentbibliotek, stöd för snabb prototyping och anpassningsbarhet. Synlighet faktorer tar hänsyn till mänskliga faktorer och uttrycker en stark visuell identitet. Dessa inkluderar mänskliga förmågor, produktidentitet, tydlig konceptuell modell och flera representationer. Inkluderade som acceptansfaktorer är en installerad bas, företagspolitik, internationella marknader och dokumentation och utbildning. Det finns tre grundläggande principer involverade i användningen av det synliga språket.

Lämna ett svar