• lör. feb 4th, 2023

Introduktion till UX-planering

Det enklaste sättet att närma sig planeringsfasen för UX-projekt är att bestämma det tillvägagångssätt som du tror borde tas för ett projekt, sedan granska begränsningarna och ändra tillvägagångssättet baserat på dessa begränsningar. Detta bör göra det möjligt för dig att bestämma budgetar och tidsskalor om de inte har givits dig av din potentiella klient i förväg. UX-projekt som är välplanerade är lättare att genomföra och erbjuder en större chans att lyckas än de som hanteras på ad hoc-basis. För designers som arbetar inom det ständigt föränderliga användarupplevelsefältet är det alltid viktigt att beakta de grundläggande principerna för design.

På många nivåer förändras och utvecklas arten av det arbete som vi gör – oavsett om vi utformar för ny teknik eller olika sammanhang, allt från appar för personligt bruk till tvärkanalupplevelser. När vi uppmanas att lösa designproblem som vi inte har löst tidigare, ger designprinciper en sund grund för att ta fram innovativa lösningar. Alla dessa trender har krävt oss att titta på design på nytt och komma med nya interaktionsmodeller, designmönster och standarder – av vilka många fortfarande utvecklas.

Lämna ett svar